CGV Vincom Center Rạch Giá, Kiên Giang

Tên dự án: CGV Vincom Center Rạch Giá, Kiên Giang​

Thông tin dự án: 

Knauf Việt Nam cung cấp 10.500 m2 Tấm thạch cao Chống cháy Knauf FireShield.

Năm hoàn thành: 2017