Cụm rạp CGV

 
 
Tên dự án: Cụm rạp CGV

Hệ sản phẩm áp dụng:
  • Hệ vách chống cháy 2h
  • Knauf FireShield