" />

Dự án công nghiệp

Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình

Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình

Xem thêm

Nhà máy Compal Vĩnh Phúc

Nhà máy Compal Vĩnh Phúc

Xem thêm

Nhà máy sản xuất giày Regis

Nhà máy sản xuất giày Regis

Xem thêm

Nhà máy sợi Texhong

Nhà máy sợi Texhong

Xem thêm

Nhà máy may YIDA Việt Nam

Nhà máy may YIDA Việt Nam

Xem thêm

Nhà máy Sekonix Vina

Nhà máy Sekonix Vina

Xem thêm

Nhà máy Vinfast Hải Phòng

Nhà máy Vinfast Hải Phòng

Xem thêm

Nhà máy Nestle Đồng Nai

Nhà máy Nestle Đồng Nai

Xem thêm

Dự án LG Display Hải Phòng

Dự án LG Display Hải Phòng

Xem thêm

Tổ hợp công Nghệ Cao Samsung Bắc Ninh

Tổ hợp công Nghệ Cao Samsung Bắc Ninh

Xem thêm