" />

Dự án khác

CGV Vincom Center Rạch Giá, Kiên Giang

CGV Vincom Center Rạch Giá, Kiên Giang

Xem thêm

Trường quốc tế Hồ Chí Minh (International Shool HCMC)

Trường quốc tế Hồ Chí Minh (International Shool HCMC)

Xem thêm

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Xem thêm

Dự án mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Việt Phá​p

Dự án mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Việt Phá​p

Xem thêm

Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao

Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao

Xem thêm

Dự án cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương

Dự án cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương

Xem thêm