EVN Tower

Tên dự án: EVN Tower

Thông tin dự án: 
Tọa lại tại số 11 Cửa Bắc, EVN Tower là công trình Trung tâm Điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam được xây dựng trên khuôn viên khu đất có diện tích 15.270m2 nằm ở quận Ba Đình. Tòa nhà có 3 tầng hầm, khối đế cao 5 tầng, có 2 tòa tháp một tháp 33 tầng (Tháp A), và Tháp B 29 tầng, được lắp đặt các hệ thống trang thiết bị hiện đại. Vừa qua, PMC đã được lựa chọn là đơn vụ cung cấp dịch vụ làm sạch cho Tòa nhà.

Hệ sản phẩm áp dụng:
Năm hoàn thành: