Khả năng chống cháy

Hầu hết các công trình dân dụng đều yêu cầu các sản phẩm đáp ứng những yêu cầu chống cháy nhất định của Luật xây dựng giúp đảm bảo an toàn của người dân bên trong và xung quanh tòa nhà.
 
Hệ trần và tường của Knauf đã được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế như BS 476 phần 22 và AS/NZS 1530.4.Chống cháy.
 
Knauf có những hệ trần và vách đa dạng đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Các nhà thiết kế kiến trúc và nội thất có thể lựa chọn hệ sản phẩm với các tiêu chuẩn khác nhau tùy thuộc yêu cầu của các dự án và công trình. Tham khảo Sổ tay Kỹ thuật Knauf để biết thêm thông tin chi tiết về hệ cách âm, chống cháy…)
 
 
Sản phẩm: Tấm thạch cao chống cháy Knauf FireShield, Tấm thạch cao chống cháy đặc biệt Knauf FireBoard…