Nhà máy Nestle Đồng Nai

Tên dự án: Nhà máy Nestle Đồng Nai

Thông tin dự án: 
Nhà máy Nestle được xây dựng trên diện tích đất 10,8 ha tại KCN Amata, Tỉnh Đồng Nai, bao gồm 24 hạng mục: Nhà văn phòng, Nhà xử lý, Nhà kho và các hạng mục khác trên diện tích xây dựng hơn 20.000 m2.

Hệ sản phẩm áp dụng:
  • Hệ vách chống cháy 2.5h
  • Knauf FireShield