Nhà máy Nestle Đồng Nai

Tên dự án: Nhà máy Nestle Đồng Nai

Thông tin dự án: 
Nhà máy Nestle được xây dựng trên diện tích đất 10,8 ha tại KCN Amata, Tỉnh Đồng Nai, bao gồm 24 hạng mục: Nhà văn phòng, Nhà xử lý, Nhà kho và các hạng mục khác trên diện tích xây dựng hơn 20.000 m2.

Knauf Việt Nam cung cấp 29.400 m2 Tấm thạch cao Chống cháy Knauf FireShield.
Hệ sản phẩm áp dụng:
  • Hệ vách chống cháy 2.5h
  • Knauf FireShield