Nhà máy sản xuất giày Regis

Tên dự án: Nhà máy sản xuất giày Regis

Thông tin dự án: 

Nhà máy sản xuất giày Regis là nhà máy chuyên gia công giày xuất khẩu sang thi trường Mỹ. Nhà máy đặt tại Lô  CN1, CN2 cụm công nghiệp Văn Phong, xã Văn Phong, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy có diện tích 98.200m2 với 8 hạng mục công trình chính và các hạng mục phụ trợ.

Năm hoàn thành: 2018