Nhà máy Sekonix Vina

Tên dự án: Nhà máy Sekonix Vina

Thông tin dự án: 
Nhà máy Sekonix Vina được xây dựng mặt bằng diện tích 3,5ha, tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một trong những dự án sản xuất linh kiện điện tử đầu tiên đầu tư vào khu công nghiệp Bá Thiện 2.

Hệ sản phẩm áp dụng:
Năm hoàn thành: 2015