Nhà máy sợi Texhong

Tên dự án: Nhà máy sợi Texhong

Thông tin dự án: 
Dự án được xây dựng trên diện tích gần 400.000 m2, có quy mô 500.000 cọc sợi, với tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD. Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Hải Yên (Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Năm hoàn thành: 2018