Risemount Apartment Đà Nẵng

Tên dự án: Risemount Apartment Đà Nẵng

Thông tin dự án: 
Risemount Apartment nằm trong tổ hợp khách sạn Movenpick Hotel và căn hộ cao cấp được triển khai do Công ty PAVNC RISEMOUNT làm chủ đầu tư.
Các sản phẩm Knauf Việt Nam cung cấp cho dự án: Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn Knauf StandardShield và Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf MoistShield.