" />

Sản phẩm

Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn Knauf StandardShield

Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn Knauf StandardShield

Xem thêm

Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf MoistShield

Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf MoistShield

Xem thêm

Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf FireShield

Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf FireShield

Xem thêm

Y tế, chăm sóc sức khỏe

Y tế, chăm sóc sức khỏe

Xem thêm

Khả năng chịu ẩm

Khả năng chịu ẩm

Xem thêm

Khả năng chống cháy

Khả năng chống cháy

Xem thêm

Khả năng cách âm/tiêu âm

Khả năng cách âm/tiêu âm

Xem thêm

Bột xử lý mối nối Easy Joint 90

Bột xử lý mối nối Easy Joint 90

Xem thêm

Tấm Thạch cao tiêu âm, đục lỗ Knauf Danoline

Tấm Thạch cao tiêu âm, đục lỗ Knauf Danoline

Xem thêm

Tấm Thạch cao tiêu âm, làm sạch không khí Knauf Cleaneo

Tấm Thạch cao tiêu âm, làm sạch không khí Knauf Cleaneo

Xem thêm

Tấm thăm trần K Service

Tấm thăm trần K Service

Xem thêm