Tháp đôi Twin - Peaks Metropolis

Tên dự án: Tháp đôi Twin - Peaks Metropolis

Thông tin dự án: 
Tháp đôi Twin - Peaks Metropolis nằm trong Khu phức hợp Metropolis, lấy ý tưởng tạo hình con rồng nhìn về phía Hồ Tây và có vị trí trung tâm phố Liễu Giai, Hà Nội.
Các sản phẩm Knauf Việt Nam cung cấp cho dự án: Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn Knauf StandardShield, Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf MoistShield, Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf FireShield.