Vincom Center Trần Duy Hưng

Tên dự án: Vincom Center Trần Duy Hưng

Thông tin dự án:
Vincom Center Trần Duy Hưng là Trung tâm thương mại thứ 10 của Vincom Retail trên địa bàn thành phố Hà Nội, tọa lạc ở vị trí trung tâm trên đường Trần Duy Hưng.

Các sản phẩm Knauf Việt Nam cung cấp cho dự án: Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn Knauf StandardShield, Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf MoistShield và Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf FireShield.